WAT IS MODULEREN?

Waarom moduleren?

Moduleren is een must geworden omwille van drie belangrijke factoren:

  • de afname van het energieverbruik voor verwarming in hedendaagse woningen door betere isolatie;
  • de toename van warmwatergebruik door hogere eisen aan comfort;
  • de gebouwenconstante: er is gedurende korte tijd veel vermogen nodig voor het op temperatuur brengen van de woning, weinig voor het op temperatuur houden (voor het opwarmen van beton is 1500 keer meer energie nodig dan voor het opwarmen van lucht). 

Hoewel het energieverbruik is afgenomen, volstaat een kleinere ketel niet. Voor het op temperatuur brengen van een woning is namelijk veel meer vermogen nodig, evenals voor het verwarmen van tapwater. 

In de jaren ‘60 was de gemiddelde ketelcapaciteit zo'n 24 KW. Voor de warmwatervoorziening werd vaak een geiser gebruikt.

In de jaren ‘70 deed de combiketel zijn intrede. De ketelcapaciteit was ook gemiddeld 24 KW voor de warmwatervoorziening.

Halverwege de jaren ‘80 nam de behoefte aan capaciteit voor woningverwarming af en nam de vraag naar capaciteit voor warmwatercomfort juist toe. 

Wat is moduleren?

Moduleren is het aanpassen van het vermogen van de brander op basis van de behoefte. Die behoefte moet dus worden vastgesteld door de kamerthermostaat. 

Een aan/uit kamerthermostaat stelt – het woord zegt het zelf - alleen vast of de brander aan of uit moet. Voor een goede modulerende regeling heeft u echter een intelligente kamerthermostaat nodig. Dit soort thermostaat kan vaststellen wat het verschil is tussen de werkelijke ruimtetemperatuur en de door de gebruiker gewenste temperatuur. Als het verschil in temperatuur niet zo hoog is, hoeft de brander ook niet zo hoog te draaien. 

Effect zonder moduleren

Een aan/uit thermostaat zet uw ketel aan of uit. Daalt de temperatuur in uw huis? Dan zal uw thermostaat een signaal sturen naar de ketel om uw woning te verwarmen. Met dit type thermostaat ligt het verbruik van uw ketel hoger dan bij bijvoorbeeld een modulerende thermostaat. 

Effect met moduleren

Een modulerende thermostaat kan naast de aan/uit functie ook andere signalen naar een cv-ketel sturen. Zo warmt de modulerende thermostaat uw cv-systeem niet op tot onnodig hoge temperaturen. Er wordt berekend welke watertemperatuur nodig is om uw huis bijvoorbeeld 1 graad te verwarmen. Daardoor ontstaat een gelijkmatige verwarming in uw woning. 

De combinatie van uw cv-ketel en een modulerende thermostaat zorgt ervoor dat het systeem met de laagst mogelijke temperatuur uw woning zal verwarmen. U hoeft zich met andere woorden geen zorgen meer te maken over het verspillen van energie. 

Modulerend op ruimtetemperatuur

Door toepassing van een intelligente kamerthermostaat kan ervoor gezorgd worden dat uw woning de juiste temperatuur aanhoudt. De modulerende regeling op basis van de kamertemperatuur zorgt voor de laagst mogelijke aanvoertemperatuur, en dus voor een zo groot mogelijke energiebesparing met het hoogste comfortgevoel. Alleen maar voordelen!

Indien u nog vragen hebt over het plaatsenherstellen of keuren van een centrale verwarmingsketel, neem dan gerust contact met ons op.