CONTACTEER ONS

PLAATSING

Plaatsen van uw cv-toestel

De laatste jaren beslisten al heel wat gezinnen om hun oude verwarmingsketel te vervangen door een exemplaar met een veel beter rendement. Bij Tony Janssens juichen we het reduceren van het energieverbruik per gezin uiteraard alleen maar toe. Bij de vervanging van een bestaande cv-ketel op aardgas wordt nu al in 4 woningen op 5 een condensatieketel geplaatst. 

Toch worden er in Vlaanderen nog steeds te veel verouderde individuele cv-ketels gebruikt, meer bepaald zo’n 270.000 cv-ketels op stookolie en zo’n 400.000 op aardgas. Met de Ecodesignrichtlijn die in september 2015 van kracht werd, kunnen voortaan bijna uitsluitend condensatieketels geplaatst worden. 

Daarom wordt de verkoop van condenserende aardgas- en stookolieketels meer en meer de standaard in Europa. Door deze richtlijn wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, met als gevolg een lager energieverbruik voor de consument. Vanaf dat ogenblik krijgen nieuwe verwarmingstoestellen een energielabel gaande van A tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines. Hierdoor zullen nieuwe installaties duidelijker op hun rendement beoordeeld kunnen worden. 

Deze duidelijkheid over rendement en energieverbruik wordt nog versterkt doordat metingen voor het eerst bij alle verwarmingstechnieken op dezelfde manier (in HS – of bovenste verbrandingswaarde) gebeuren. Voor warmtepompen zijn er bovendien bijkomende eisen geïntroduceerd op het vlak van geluidsemissies. 

Wat mag nog sinds 26 september 2015?

De Ecodesignrichtlijn is voor stookolie- en gas- CV-toestellen vanaf 26 september 2015 effectief van toepassing. Dat betekent dat producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau sinds dan niet meer in landen van de EU in de handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de EU geproduceerd mogen worden. De richtlijn is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen met andere woorden in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies. 

Recente eisen

In de praktijk zijn er zowel eisen voor cv-ketels met een vermogen <= 70 kW als voor ketels met een groter dan 70 kW. In wat volgt, bespreken we enkel de ketels <= 70 kW. 

De recente eis, geldig sinds 26/09/2015, zegt dat de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager mag zijn dan 86 %. Er is één belangrijke uitzondering op deze regel, namelijk de verwarmingsketels type B1. Deze worden nog vaak gebruikt in appartementen waar meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75 %. 

Opgelet: ook hier geldt een belangrijke uitzondering! Eind 2014 werd een addendum goedgekeurd bij NBN D51-003. Sinds 1 september 2015 kunnen er geen nieuwe B toestellen geplaatst worden in slaapkamers, badkamers, stortbadruimtes en WC's, noch voor de vervanging van bestaande toestellen, noch in appartementen. 

Hoeveel bespaar ik door een oude cv-ketel te vervangen?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte en we maken voor u met plezier een schatting van het bedrag dat u bespaart door een oude cv-ketel te vervangen. 

Mag ik mijn bestaande cv-ketel nog verder gebruiken?

Is uw cv-ketel (nog) niet defect? Dan mag u uw oude cv-ketel blijven gebruiken op voorwaarde dat uw installatie ook voldoet aan de bestaande eisen die vandaag gelden in Vlaanderen. De belangrijkste eisen werden vastgelegd in het stookbesluit van de Vlaamse overheid van 8 december 2006. In mei 2014 werd de wetgeving inzake cv-ketels nog aangescherpt, vooral wat betreft aardgasketels. Vermijd dat u voor onaangename verrassingen komt te staan en check daarom alle regels grondig.

Indien u nog vragen hebt over het plaatsen, herstellen of keuren van een centrale verwarmingsketel, neem dan gerust contact met ons op.