GAS OMSCHAKELING G25 NAAR G20

Welke soorten gas zijn er in België?

België importeert en verdeelt 2 soorten gas, meer bepaald arm en rijk gas.

Arm gas heeft een lage calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 25 mbar. Dit gas komt uitsluitend uit Nederland. Rijk gas daarentegen heeft een hoge calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 21 mbar. Het wordt onder andere ingevoerd uit Qatar, Rusland en de Noordzee. 

Waarom is de omschakeling van arm naar rijk gas nodig?

Nederland gaat de uitvoer van arm gas naar België verminderen en in 2030 volledig stopzetten. Om de bevoorrading in België op lange termijn te verzekeren, wil de Belgische federale overheid heel het land met rijk gas laten bevoorraden. 

Wenst u meer toelichting over de omschakeling van arm naar rijk gas? Bezoek dan de website www.gasverandert.be en laat u informeren! 

In welke gemeenten schakelt Infrax over van arm naar rijk gas?

In 2018 voerde Infrax 2 projecten uit voor de omschakeling van het gasnet. Voor deze 2 projecten was rijk gas beschikbaar vanaf 1 juni 2018. 

Wat betekent de omschakeling voor uw Vaillant ketel?

Niets! Vaillant ketels (en andere merken ook) zijn in de fabriek afgeregeld op het gebruik van zowel arm (G25) als rijk (G20) gas. Elke ketel heeft een kenplaatje dat aangeeft dat de ketel geschikt is voor beide gassoorten. 

Voor uw cv-ketel is dan in principe** geen interventie nodig. Vervanging is dan eveneens onnodig, tenzij u zelf uiteraard opteert voor een energiezuinigere condensatieketel. 

** Soms worden condensatieketels afgeregeld om efficienter te branden op G25 gas. Als dat ooit het geval is geweest, dan kunt u best tijdens uw volgende onderhoud deze opnieuw laten meten en afstellen.

Indien u nog vragen hebt over het plaatsenherstellen of keuren van een centrale verwarmingsketel, neem dan gerust contact met ons op.