CE-KEURING UITGELEGD

Nieuwe indeling CE-toestellen

Sinds 1 januari 1996 wordt er voor verbrandingstoestellen een nieuwe typeaanduiding gehanteerd die betrekking heeft op de wijze waarop het toestel verbrandingsgassen afvoert. Dit is van belang omdat op basis van dit gegeven kan worden nagegaan of het toestel geschikt is voor de betreffende situatie. 

Bij de afvoer gaat het over zaken als gevelafvoer, dakafvoer, natuurlijke afvoer, mechanische afvoer en open of gesloten toestel. 

De typeaanduiding moet overigens niet worden verward met de toestelcategorie die ook op de typeplaat van het toestel wordt vermeld. Op de typeplaat van het toestel vinden we achter het woord ‘type’ een letter en één of twee cijfers die de volgende betekenis hebben:

Type A Toestellen zonder afvoer b.v. afvoerloze geisers,kooktoestellen,heteluchtkanonnen en veel campingtoestellen
Type B Afvoergebonden open toestellen b.v. cv-ketel met trekonderbreker en meeste kachels
Type C Gesloten toestellen halen verbrandingslucht van buiten en voeren verbrandingsgassen naar buiten af zonder toepassing van trekonderbreker

PS: De letteraaanduiding moet niet worden verward met de klasse aanduiding A,B,C die wordt gehanteerd voor open toestellen met ventilator en de bijbehorende tegendruk die kan worden overwonnen.

Afvoerloze toestellen (Type A)

 1. Zonder ventilator.
 2. Met ventilator na verbrandingsruimte/warmtewisselaar.
 3. Met ventilator voor verbrandingsruimte /warmtewisselaar.

Wanneer het toestel is voorzien van een atmosfeerbeveiliging wordt na de cijfercode de letters "AS" toegevoegd.

Afvoergebonden toestellen (Type B)

Eerste cijfer (wijze afvoersysteem).

 1. Met trekonderbreker
 2. Zonder trekonderbreker

Tweede cijfer (plaats eventuele ventilator).

 1. Natuurlijke afvoer.
 2. Natuurlijke afvoer met toestelventilator voor verbrandingsruimte/warmtewisselaar.
 3. Natuurlijke afvoer met toestelventilator na de verbrandingsruimte/warmtewisselaar.
 4. Toestelventilator na de verbrandingsruimte/warmtewisselaar en de trekonderbreker.

Wanneer het toestel is voorzien van een afvoerbeveiliging(b.v TTB), wordt na de cijfercode de letters "BS" toegevoegd.

Gesloten toestellen (Type C)

Eerste cijfer (wijze afvoersysteem)

 1. Toestel geschikt voor toevoer/afvoersysteem met hor. uitmonding. Toevoer en afvoer onder dezelfde windcondities.
 2. Toestel geschikt voor nat. afvoersysteem voor meer dan één toestel,toevoer/afvoer gecombineerd in dezelfde leiding. (niet in Nederland verkrijgbaar)
 3. Toestel geschikt voor aparte toevoerleiding aan afvoerleiding met verticale uitmondingskonstruktie voor toevoer en afvoer.
 4. Toestel geschikt voor een afvoersysteem met gescheiden toevoer en afvoer bestemd voor meer dan één toestel.(CLV-systeem)
 5. Toestel geschikt voor aparte toevoerleiding en afvoerleiding met de toevoeropening in een ander drukgebied dan de afvoeropening. Hier is weer sprake van een toestelgebonden (meegekeurd)afvoersysteem.
 6. Toestel geschikt voor aansluiting op willekeurig afvoersysteem. Hierbij denken aan universele afvoeren met behulp van pijpen en uitmondingskonstruktie, de niet-toestel gebonden afvoersystemen (typisch Nederlandse situatie)

Tweede cijfer (plaats eventuele ventilator)

 1. Natuurlijke afvoer (geen ventilator)
 2. Toestel met ventilator na de verbrandingsruimte/warmtewisselaar
 3. Toestel met ventilator voor de verbrandingsruim te/warmtewisselaar