Wat is moduleren?

Waarom moduleren?

modulerenModuleren is een must geworden. Dat heeft alles te maken met drie belangrijke factoren:
  • de afname van het energieverbruik voor verwarming in hedendaagse woningen door betere isolatie
  • de toename van warmwatergebruik door hogere eisen aan comfort
  • de gebouwenconstante: er is gedurende korte tijd veel vermogen nodig voor het op temperatuur brengen van de woning, weinig voor het op temperatuur houden (voor het opwarmen van beton is 1500 keer meer energie nodig dan voor het opwarmen van lucht)

Hoewel het energieverbruik is afgenomen, kun je dus niet eenvoudig volstaan met een kleinere ketel. Want voor het op temperatuur brengen van een woning is veel meer vermogen nodig. Evenals voor het verwarmen van tapwater.

In de jaren 60 was de gemiddelde ketelcapaciteit zo'n 24 KW. Voor de warmwatervoorziening werd vaak een geiser gebruikt.

In de jaren 70 deed de combi ketel zijn intrede. De ketelcapaciteit was dus ook gemiddeld 24 KW voor de warmwatervoorziening.

Halverwege de jaren 80 nam de behoefte aan capaciteit voor woningverwarming af. De vraag naar capaciteit voor warmwatercomfort nam juist toe.

Wat is moduleren?

Moduleren is het aanpassen van het vermogen van de brander op basis van de behoefte. Die behoefte moet dus worden vastgesteld en dat doet de kamerthermostaat.

Een aan/uit kamerthermostaat stelt alleen vast of de brander aan of uit moet. Voor een goede modulerende regeling heb je echter een intelligente kamerthermostaat nodig: een thermostaat die kan vaststellen wat het verschil is tussen de werkelijke ruimtetemperatuur en de door de gebruiker gewenste temperatuur. Als het verschil in temperatuur dus niet zo hoog is, hoeft de brander ook niet zo hoog te branden.

Effect zonder moduleren

zonder modulerenAan/uit regeling.

Afwijking van de gewenste temperatuur door aan/uit thermostaat. Grote verschillen in aanvoertemperatuur. Gewenste dagtemperatuur wordt zo snel mogelijk bereikt.

Stappenregeling.

Regeling op basis van tijd: Als de vlam langer dan een bepaalde tijd laag gebrand heeft, gaat hij hoog branden. Afwijking van de gewenste temperatuur door aan/uit thermostaat. Verschillen in aanvoertemperatuur vaak wat kleiner dan bij aan/uit regeling. Gewenste dagtemperatuur wordt te laat bereikt.

Effect met moduleren

met modulerenModuleren op aanvoertemperatuur.

Vermogen brander wordt aangepast op basis van wateraanvoertemperatuur. Afwijking van de gewenste temperatuur door aan/uit thermostaat. Door aanpassingsvermogen op basis van aanvoertemperatuur vrijwel nooit in condenserend gebied.

Modulerend op ruimtetemperatuur.

Door toepassing van een intelligente kamerthermostaat altijd de juiste temperatuur. De modulerende regeling op basis van de kamertemperatuur zorgt voor de laagst mogelijke aanvoertemperatuur. En dus voor een zo groot mogelijke energiebesparing, met toch het hoogste comfortgevoel.