Tuberen schoorstenen

Het voeren of tuberen van de schoorsteen

Men kan een schoorsteen verbeteren door er een voering in aan te brengen. Deze voering heeft tot doel de schoorsteen lucht- en waterdicht te maken. De sectie van de voering moet worden gekozen in functie van de aan te sluiten haard of kachel.

De lucht tussen de voering en de wanden van de oude schoorsteen vormt bovendien een extra isolatie, wat de trek in de schoorsteen ten goede zal komen. Vermits de thermische inertie van de voering veel kleiner is dan van deze oorspronkelijke schoorsteen, zal hij nu ook veel vlugger op temperatuur komen.

Schoorsteenvoeringen kunnen uit asbestcement of uit soepele metalen buizen gemaakt worden (opgelet : aluminium enkel voor gastoestellen !). Zie figuren hieronder.

Het is raadzaam de te voeren schoorsteen eerst degelijk te laten vegen, zeker als hij voordien voor andere brandstoffen gebruikt werd.

Opgelet!

Een moderne schouw en een uit buizen bestaande schouw kunnen een zeer sterke tot overdreven trek veroorzaken. Dat kan uw haard door oververhitting beschadigen, tot onvolledige verbranding leiden en het rendement van uw toestel verminderen.
In sommige gevallen kan, naargelang van het toesteltype, een in de schouwpijp geplaatste regelaar een oplossing bieden.
Vraag altijd raad aan uw gespecialiseerde installateur!