Magnetiet

Wat is magnetiet?

Probleem:
Soms komt het voor dat er in een cv-ketel storingen ontstaan door vervuiling met magnetiet, maar de oorzaak en het ontstaan hiervan is vaak onduidelijk.

Oorzaak:
In cv-installaties wordt gebruik gemaakt van diversen materialen (voor verbindingen en warmte-afgiftebronnen). Tussen deze materialen ontstaat elektrolytische corrosie, waarbij het minst edele materiaal zich 'opoffert'. Restanten van dit opofferingsproces komen in het cv-water en dat geeft na enige tijd een verkleuring van het cv-water (zwart water, wat zichtbaar is bij aftappen van de installatie). Daarnaast vervuilt het cv-water ook als gevolg van corrosie door zuurstof, wat zich in het cv-water bevindt. Dit komt in alle cv-installaties voor en heeft ook niet direct gevolgen voor het functioneren van de cv-ketel. Echter, wanneer het cv-water ook kalkhoudend is, ontstaan er wel problemen met magnetiet. Kalk in het cv-water werkt als drager voor vervuiling, waarbij de kalk bij verwarming zich aanhecht op de binnenzijde van de warmtewisselaar. Hierdoor ontstaat een dun laagje met vervuiling (magnetiet) in de warmtewisselaar, dat bij ca. 1.5 bar en ongeveer 60 graden een kookgeluid geeft tijdens het branden van de cv-ketel. Door het uitzetten en krimpen van de warmtewisselaar laten soms stukjes van deze vervuiling los en dat kan verstoppingen of storingen veroorzaken.

Oplossing:
De vervuiling door magnetiet kan eigenlijk simpel worden bestreden, door de hoeveelheid zuurstof in het cv-water zo veel mogelijk te beperken door het toepassen van een luchtafscheider.
Als een cv-ketel storingen vertoont door vervuiling van magnetiet, dient de totale installatie (inclusief cv-ketel) gespoeld te worden met schoon leidingwater. Als de klachten niet zijn verholpen, kan het toevoegen van een reiniger een oplossing bieden, neem hiervoor altijd contact op met uw installateur. Indien het reinigen niet het gewenste resultaat geeft, dan dient het vervuilde onderdeel te worden vervangen.

Vuilafscheiding

VUILAFSCHEIDERS ONONTBEERLIJK VOOR ENERGIE-EFFICIENTIE
VUIL KAN AANZIENLIJKE STORINGEN VEROORZAKEN

Het ophopen van vuil in leidingen kan leiden tot tal van problemen. Niet alleen kan dit zorgen voor een minder goede werking van de installatie, in extreme gevallen kan het zelfs leiden tot uitval van het volledige systeem. Een ander belangrijk probleem is een mogelijk hoger energieverbruik door het ophopen van vuil. In tijden van energie-efficiëntie en duurzaamheid moet dit zeker vermeden worden. Vuilafscheiders kunnen dit probleem grondig aanpakken.

SpiroTrap MB3

  • Zeer efficiënte afscheiding van zowel magnetische als niet magnetische vuildeeltjes (vanaf 5μm!) 
  • Beschermt de pomp en andere kostbare installatiecomponenten 
  • Snel en eenvoudig spuien van het vuil 
  • Zeer eenvoudig en snel te installeren 
  • Robuust en lekvrij, met grote vuilopvangcapaciteit 
  • Geschikt voor horizontale, verticale en zelfs diagonale leidingen 
  • 20 jaar garantie van de fabrikant op het onderdeel (her-installatie werkuren niet inbegrepen)

SpiroTrap MB3 werking