GAS Omschakeling G25 naar G20

Welke soorten gas zijn er in België?

België importeert en verdeelt 2 soorten gas.Arm gas: dit gas heeft een lage calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 25 mbar. Dit gas komt enkel uit Nederland.Rijk gas heeft een hoge calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 21 mbar. Dit gas komt uit onder meer Qatar, Rusland en de Noordzee.

Waarom is de omschakeling van arm naar rijk gas nodig?

Nederland gaat de uitvoer van arm gas naar België verminderen en in 2030 stopzetten. Om de bevoorrading in België op lange termijn te verzekeren, wil de Belgische federale overheid heel het land met rijk gas laten bevoorraden.

Op www.gasverandert.be vind je meer informatie over de omschakeling van arm naar rijk gas.

In welke gemeenten schakelt Infrax over van arm naar rijk gas?

In 2018 voert Infrax 2 projecten uit voor de omschakeling van het gasnet. De voorbereidende werken op de netten en de aansluitingen starten in september 2017. Voor deze 2 projecten is rijk gas beschikbaar vanaf 1 juni 2018.